Przemysł

Przemysł wydobywczy i praca w trudnych warunkach zewnętrznych

Przemysł wydobywczy i praca w trudnych warunkach zewnętrznych

Podniesienie bezpieczeństwa oraz bezkolizyjności np. w przypadku mobilnych maszyn górniczych można osiągnąć poprzez zastosowanie laserowych skanerów przestrzeni. Umożliwiają one m.in. rozpoznawanie obiektów oraz określanie dystansu do wykrytej przeszkody, a także wyznaczanie trajektorii ruchu lub położenia obiektu na bazie punktów orientacyjnych.

Idealnie do takich zadań nadaje się skaner UXM-30LX-EW, wyposażony dodatkowo w technologię zwielokrotnionego echa. Pozwala ona na odbieranie wielokrotnie odbitych fal jednego impulsu wyemitowanego przez transmiter. W rezultacie można uzyskiwać niezawodne wyniki pomiarowe nawet w tak niesprzyjających warunkach jak deszcz, mgła, śnieg lub zapylenie.

Wszystkie skanery laserowe mają również wysoki stopień ochrony IP67, jednak jeśli wymagają tego trudne warunki może zostać on umieszczony w dodatkowej osłonie. Technologia multiecha pozwala na realizację pomiaru także po osłonięciu czujnika, gdyż tylko jedno echo zostanie wytracone przez osłonę, natomiast kolejne odbicia zostaną przetworzone przez skaner.

Porty, terminale przeładunkowe i systemy bramowe

Porty, terminale przeładunkowe i systemy bramowe

Laserowe skanery przestrzeni mogą odgrywać istotną rolę w różnorodnych aplikacjach w przemyśle, dzięki możliwości dynamicznego określenia wymiarów obiektu oraz ilości obiektów w zasięgu wiązki lasera.

Stosowane jest to m.in. w portach, terminalach przeładunkowych, gdzie korzysta się z dużych suwnic i systemów bramowych np. do układania kontenerów.

Zastosowane laserowe skanery przestrzeni pozwalają na bezpieczne i pewne przenoszenie kontenerów, dzięki precyzyjnym pomiarom ich położenia i odległości.

Transport i skanowanie terenu

Transport i skanowanie terenu

Laserowe skanery przestrzeni mają niewielkie wymiary i masę, dzięki czemu mogą być montowane np. na dronach i służyć do skanowania terenu, uzyskując dane niezbędne np. w geodezji, budowie dróg, mostów czy obiektach użyteczności publicznej.

Dzięki funkcjom pozwalającym na rozpoznawanie obiektów, określanie odległości lub ich położenia, skanery doskonale sprawdzą się również w detekcji pojazdów na drogach, pomagając mierzyć prędkość oraz natężenie ruchu.

Można je stosować również na drogach wewnętrznych zakładów przemysłowych, np. dużych punktów logistycznych do zliczania pojazdów i zapewniania bezpieczeństwa.

Zobacz także: